Tuesday, December 15, 2009

جمهوری اسلامی به جنبش سبز مجوز راهپیمایی نخواهد داد ، حتا برای حمایت از خدا

جمهوری اسلامی به جنبش سبز مجوز راهپیمایی نخواهد داد ، حتا برای حمایت از خدا
خمینی که دیگر جای خودش را دارد
شرط می بندم اگر همین امروز آقایان کروبی و موسوی برای اعلام حمایت از خامنه ای هم درخواست مجوز کنند با پاسخ منفی مواجه خواهند شد
مشکل اساسی مقامات رژیم ، هدف از راهپیمایی نیست بلکه خود راهپیمایی است ، حالا بها هر هدف و انگیزه ای که باشد
من شخصاٌ خیلی متعجب نخواهم شد اگر برای مراسم عزاداری هم مردم را وادار به درخواست مجوز - که قطعاٌ هم با پاسخ منفی روبرو خواهد شد - بکنند
جمهوری اسلامی به جنبش سبز مجوز راهپیمایی نخواهد داد ، حتا برای حمایت از خدا.
ماجرا تازه دارد به جاهای با مزه اش میرسد
باید به مقامات رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و در صدر آن رهبر فرزانه آن گفت : باشید تا صبح دولتتان بدمد ، کاین که میبینید از نتایج سحر است
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment