Friday, October 23, 2009

پیشنهادی در مورد برنامه آینده جنبش سبز : محاکمه و تبعید احمدی نژاد به اسرائیل

بنظر میرسد که با توجه به اطلاعاتی که اخیراٌ در مورد یهودی زاده بودن احمدی نژاد و افشای مذاکره مستقیم نماینده دولت جمهوری اسلامی با نماینده دولت اسرائیل در خصوص مسائل منطقه ای و هسته ای ایران ، درز کرده است و همچنین با توجه به تأکید چند باره ا.ن بر دروغ بودن هولوکاست و حذف اسرائیل از روی نقشه جهان ، می توان نتیجه گرفت که اصولاٌ پدیده ای تحت عنوان اسرائیل بسیار مورد علاقه احمدی نژاد است
باین دلیل پیشنهاد میگردد که این بدبخت بیچاره مفلوک ( پرزیدنت احمدی نژاد !! ) را پس از انجام محاکمه ، به اسرائیل تبعید کنند تا آنها تکلیفش را روشن کنند و ما یه خورده بخندیم و ضمناٌ درس عبرتی باشه برای همه

پاینده ایران

Saturday, October 17, 2009

ایکاش صدای آمریکا شش ماه دیگر با مادر احسان ( ببخشید ! قاتل بهنود ) مصاحبه کند ... شک ندارم دیوانه می شود

صادقانه بگویم از اینکه بیست و پنج سال قبل گنجشکی را کشتم ، هنوز پشتم میلرزد و احساس گناه می کنم
مطمئن هستم که ظرف شش ماه آینده این زن قاتل ( آن قتل را نمیدانم ولی این را شک ندارم که عمد است ) به آنچنان مرض روحی و روانی دچار شود که به حالش گریه کنند
امیدوارم مسئولین تلویزیون صدای آمریکا حتمن شش ماه آینده در پی مصاحبه با او برآیند تا این محصول قانون بربر گونه قصاص اسلامی را همه به چشم خود ببینند

یادمان باشد که یادآوری کنیم

Wednesday, October 14, 2009

سیزده آبان امسال منتظر عذر خواهی کسانی هستیم که 30 سال پیش آبروی کشور عزیزمان را در تمام جهان بردند

به آقایان عبدی ، اصغرزاده ، بیطرف ، موسوی خوئینی ها ( آمر ) و همه کسانی که در روز سیزده آبان سال پنجاه و هشت ( دقیقاٌ سی سال پیش ) طی یک حرکت زشت و غیر دیپلماتیک و غیر متمدنانه ، اقدام به بالا رفتن از دیوارهای سفارت وقت آمریکا در تهران کرده و باعث این آبروریزی و بدنامی شدند
شاید بتوان ریشه خیلی از مصیبت ها و بدبختی ها و گرفتاری ها ی سی سال اخیر را در همین حرکت نابخردانه دانست
جنگ هشت ساله ، ایجاد اختناق موجود ، محرومیت ها ی سیاسی و اقتصادی میهن مان که در تمام عرصه های زندگی از سقوط پیاپی هواپیماهای روسی اجاره ای گرفته تا پرداخت بهایی گاه تا چند برابر برای اکثر ملزومات صنعتی و پزشکی و دارویی و غذایی و چه و چه که جان و مال و ابروی مردم بینوا را به نابودی کشانده است

با درک تمام این واقعیت های تلخ و با توجه به آنجه هم اکنون در کشورمان می گذرد لازم است تمام این آقایان در یک اقدام مردانه و متمدنانه ، سینه ستبر کنند و از کار زشتشان عذرخواهی و اعلام برائت کنند و با این حرکت وفاداری شان را به آرمانهای واقعی و حق طلبانه مردم نشان دهند

این آخرین فرصت برای این اقدام شجاعانه است و بعد از این هم مقبول نیست

Thursday, October 1, 2009

امروزخشتک احمدی نژاد را پشت و رو سرش می کشیم

بازی امروز تنها یک بازی نیست
روز قدرت نمایی مردم است
روزی است که مردم ایران به همه دنیا ثابت خواهند کرد که عصر دیکتاتوری سر آمده است
روز آشتی ملی است
روز قرمز نیست
روز آبی نیست
روز سبز است
دهم مهر را نیز در تقویم ایران جاودانه خواهیم کرد