Tuesday, September 28, 2010

آیا براستی اسلام قابل دفاع است ؟

فقط کافی است یک نگاه اجمالی به وضعیت و جایگاه 57 کشور مسلمان جهان و نقش آنان در پیشرفت جوامع بشری بیندازیم . صرف نظر از اینکه آیا واقعاً اسلام بعنوان یک دین یا حتی یک سرگرمی بدرد می خورد یا نه و آیا اساساً می تواند حداقل موجبات سعادت مردم جوامعی که به آن اعتقاد دارند را فراهم کند و حتی با قبول این فرضیه که " اسلام به ذات خود ندارد عیبی ... عیب اگر هست از مسلمانی ماست " نمیتوان به این نتیجه رسید که اسلام بعنوان آئینی که یا درست اجرا نمیشود و یا قابل فهم و درک نیست و اجازه میدهد به نامش اینهمه بدبختی نصیب مردم گردد ، باید از صحنه زندگی بشر حذف گردد ؟ آیا کسی هست که بتواند بصورت منطقی و با حساب دو دو تا چهار تا و با در نظر گرفتن این همه آثار مخرب اسلام ، از آن دفاع کند ؟

Wednesday, September 15, 2010

عقب نشینی خفت بار ا.ن در مقابل مجلس فرمایشی ، چیزی نیست جز مسخره کردن همه کسانی که واقعاً به او رأی داده اند

پس گرفتن احکام صادره نماینگی رئیس جمهور در امور منطقه ای و تبدیل آن به حکم مشاوره ، تنها یک عقب نشینی معمولی نبود . فرمان از جایی رسید که فراتر از سطح پرواز احمدی نژاد بود . تازه ، این احکام جدید هم مبنای قانونی ندارند و بزودی در کذر زمان به فراموشی سپرده میشوند . با این کار ، احمدی نژاد ثابت کرد که بیش و پیش از هر چیزی از فرمان " هش " که از بالا رسید تبعیت می کند و تنها چیزی که برایش مهم نیست اعتبار و جایگا صندلی ای است که به آن تکیه زده است . در این میان اما ، دلم برای آنانی که سادگی کردند و به احمدی نژاد رأی دادند می سوزد چون رأیشان تا این پایه توسط خود رأی گیرنده به سخره گرفته و بی ارزش شده است . افسوس که غیرتی در کار نیست که به خیابان ها بریزند و آبروی رفته شان را اعاده کنند . خطاب به همه رأی دهندگان به ا.ن میگویم که : باش تا صبح دولتتان بدمد ، کاین هنوز ار نتایج سحر است

Tuesday, September 14, 2010

ببینید میزان بیسوادی و خرتوخری در رژیم جمهوری اسلامی تا چه پایه است
با احترام به عمل شجاعانه دیپلمات مستعفی در افشای سندی دیگر از اسناد کودتای انتخاباتی و خوش آمد به ایشان ، نکته ای جالب در این اسناد توجه من را بخود جلب کرد : از سیستم جمهوری اسلامی و در زمان امثال خامنه ای و جنتی و احمدی نژاد انتظاری بیش از این هم نباید داشت . میپرسید چرا !؟ عرض می کنم . به تصاویر بالا مجدداً نگاهی بدقت بیاندازید ... نسخه فارسی و انگلیسی ( راستی انگلیسی چرا ؟ ) نامه "فوری" شورای نگهبان به کلیه نمایندگی های ایران در خارج از کشور مبنی بر لزوم خودداری از انجام هر گونه مصاحبه در خصوص نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری ، که امروز توسط دیپلمات اخیراً مستعفی رژیم منتشر شده است ، را می بینید . بدون اینکه بخواهم در مورد اصالت این مدارک هیچ شکی بکنم ، نظر شما را به دو نکته جلب می کنم : یک - در نسخه فارسی ، تاریخ رؤیت و پاراف نامه - احتمالاً توسط شخص سفیر - و توزیع آن مابین همکاران داخل سفارتخانه ، 26 خرداد ماه ، یعنی درست چهار روز بعد از تاریخ نامه بسیار فوری است . در داخل یک سیستم اداری که با حداقل استانداردهای لازم آشنا باشد ، این یعنی فاجعه . نامه فوری را چهار روز بعد میبینند و توزیع می کنند که البته از سیستم بی برنامه و احمقانه دولت احمدی نژاد و آدمهای بیسواد او بعید هم نیست . دو - در نسخه انگلیسی نامه ( که اصلاً نمیدانم چرا اصلاً به زبان انگلیسی نوشته و صادر گردیده است - خدا می داند ) بجای کلمه
Confirmation
بمعنای " تأیید " نوشته شده است
Conformation
که معنی آن برابری و همسانی و یکنواختی است که کاملاً در این نامه نامربوط است و بیسوادی نویسنده نامه را به بهترین وجهی نشان می دهد که البته این نیز در داخل مجموعه وابسته به سید علی و جنتی ، نه تنها بعید نیست بلکه بسیار هم برازنده و مناسب است

Sunday, September 12, 2010

فائزه خانم ، لطفاً نامه اقای دستغیب را هفت بار با صدای بلند برای پدرتان بخوانید

این نامه بخشی از فریاد در گلو مانده ایرانیان است . به پدرتان بگویید که ایشان کارهای دیگری غیر از پشت سر دیکتاتور نماز خواندن هم دارند . بفرمایی که لطفاً این آخر عمری یک یادگار و اسم نیک از خودشان برای ما که نه - برای شما - به یادگار بگذارند . همین

Saturday, September 11, 2010

کسانی که پشت سر خامنه ای نماز می خوانند و به او اقتدا می کنند از چه قماشی هستند ؟

با نگاهی گذرا به صف اقتدا کنندگان به خامنه ای ، میتوان دریافت که این افراد به حداقل یکی از گروههای زیر تعلق دارند :
1 - مزدوران
2 - کودتا چی ها
3 - جنایت پیشگان
4 - فاسدان اخلاقی یا اقتصادی
5 - کسانی که آنقدر پرونده شان سیاه است که از ترس به خامنه ای متوسل میشوند
6 - چاقو کشان و قداره بندان
7 - بی سوادان یا دارندگان مدارک جعلی
8 - ابلهان
9 - خائنین به مردم و رأی آنان
10 - متقلبین
11 - متجاوزین به نوامیس مردم
12 - شکنجه گران و بازجوها
13 - اعضاء حلقه قدرت مافیایی سپاه

Thursday, September 9, 2010

در یک اقدام بسیار تیزهوشانه ، جلسه هیئت دولت مورد شنود مخفی قرار گرفت

جلسه هیئت دولت کودتایی - اینوری ها : فیتیله .... اونوری ها : فردا تعطیله