Saturday, January 29, 2011

با سپاس از بالاترین برای تغییر لوگو در حمایت از قیام مردم مصر

سایت بالاترین در یک اقدام بسیار زیبا و تقدیر آمیز بخشی از لوگوی معمولی خود را با نشانه ای از آثار باستانی مصر ( بجای " بـــا " از مجسمه ابوالهول استفاده شده است ) جایگزین کرده است . این اقدام علاوه بر اینکه حتمن باید دیده شود و مورد تحسین قرار گیرد می تواند بعنوان نشانه ای از بازسازی جایگاه گذشته بالاترین نیز تلقی گردد تا جایی که بتواند بعنوان سایتی حامی آزادی و آزادیخواهی مورد ارزیابی جایگاه خود را در رسانه های ایرانی تقویت نماید . امید وارم بزودی نظرسنجی هم بعنوان یک ابزار توانمند اطلاع رسانی ، جایگاه خود را در سایت بالاترین پیدا کند . در همین ارتباط از همه دوستان عزیز خواهشمندم نظرات خود را در خصوص لزوم یا عدم لزوم برقراری امکان نظرسنجی در سایت ابراز داشته و در صورت موافقت روش پیشنهادی خود را با مدیریت سایت و کاربران محترم در میان بگذارند

No comments:

Post a Comment