Tuesday, February 1, 2011

مصر - اسکندریه : ساندیس خورهای موتورسیکلت سوار حسنی مبارک با اسلحه و چماق و چاقو و زنجیر به جان مردم افتاده اند

در پی آخرین بیانیه حسنی مبارک مبنی بر کنار رفتن از قدرت در ماه سپتامبر ( شهریور ) و عدم پذیرش آن از جانب معترضین و ادامه شعارهای ضد مبارک ، چند صد نفر از ساندیس خورهای مصری در شهر اسکندریه ( دومین شهر بزرگ مصر ) سوار بر موتورسیکلت به جان معترضین افتاده اند . این اراذل و اوباش مشابه همنوعان ایرانی خود از اسلحه و چوب و چماق و زنجیر استفاده می کنند . رگبارهای متعدد از گوشه و کنار میدان اصلی شهر بگوش می رسد ... منتظر خبرهای تکمیلی باشید ( منبع خبر : الجزیره انگلیسی

No comments:

Post a Comment