Thursday, February 24, 2011

ما این جنبش را بدون حمایت مراجع به پیروزی می رسانیم ، آنها اگر خواستند از شجاعت ما تقلید کنند

در آستانه یک تحول تاریخی عظیم در کشورمان هستیم . نسلی به میدان آمده و صدای اعتراضش را به چهار گوشه گیتی رسانده است که در بند سنت نیست . این نسل ، نسل توئیتر و فیس بوک و اینترنت و ایمیل و شهروند خبرنگار است . این نسل ، نسل حقوق بشر است ، حق حیات ، حق آزادی بیان و حق تصمیم گیری . این نسل را با آن دسته از کسانی که سالها کورکورانه به اسم تبعیت و تقلید و ادای فرائض دینی دنبال این آخوند و آن مرجع افتاده بودند و حرام و حلاشان را قاطی می کردند و جریمه آن را هم در همین دنیا به اسم خمس و زکات و حق امام و وجوهات شرعیه به این جماعت می دادند ، سر سازش نیست . این نسل را با تقلید از این و از آن کاری نست . این نسل می داند که مرجعیت همیشه در کنار قدرت استبدادی و بعنوان سوپاپ اطمینان و مانع اصلی حرکت آزادیخواهی مردم بوده است . اکنون نیز که می بینید کسی نیست که از میان مراجع قد علم کند و در مقابل این همه ظلم بایستد برای این است که خودشان بهتر از هر کسی می دانند که دوره شان به سر آمده و تاریخ مصرفشان گذشته است . بنابراین در پاسخ به همه دوستانی که سراغ حمایت از مراجع می گیرند باید بگویم : ما جنبش سبز آزادیخواهی ایران را تا رسیدن به سر منزل مقصود و بدون حمایت این مراجع همراهی می کنیم . با این آقایان هم کاری نداریم . یعنی اساساً از ایشان انتظاری نداریم . فقط می خواهیم بعدن اگر خواستند و دیدند و چشمشان باز شد ، از ما تقلید کنند و اندکی شجاعت بیاموزند .
بقول معروف : ما را به خیر شما امید نیست ... شر مرسانید !
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

4 comments:

 1. تمام بدبختی های مردم ایران از آخوندها بوده و هست. ١٤٠٠ ساله که ما گرفتار این عربهای کثافت شده ایم و همین آخوندها همان تفاله های همان عربها هستند. همین امام حسین که آمده در مازندران جنگ کرده زخم هم برداشته هزاران نفر از مازندرانی های ما را هم با مزدوران خود قتل و عام کرده و قاعدتن بایستی جزء دشمنان ما باشد همین آخوند ها طوری وانمود کردند که مردم ایران به دشمن خود گریه میکند و برایش شل زرد دست میکنند. تاریخ را ورق بزنید خواهید دیدکه بزرگترین دشمن ما همین آخوند ها بودند و بس. و ما تا روزی که به این حقیقت که در تمام کتابهای تاریخ نوشته شده درک و آگاه نشویم همین آش و همین کاسه. و این مزدوران مفت خور با خواهش و تمنا دست بردارند نخواهند بود. همه ما باید این را بدانیم. و گرنه کلاهمان پس معرکه است.

  ReplyDelete
 2. همین احمدی نژاد از کروبی و موسوی صد بار بهتر است. خاتمی کثیفترین آخوندی است که لنگه ندارد. مردک بعد از اینکه مردم را سرگردان کرد آخر سر هم گفت که یک آبدارچی بیش نبوده است در چهار سال اول نفهمیده بود در آخر ریاست جمهوری اش فهمید که آبدارچی بوده است.

  ReplyDelete
 3. همین احمدی نژاد از کروبی و موسوی صد بار بهتر است. خاتمی کثیفترین آخوندی است که لنگه ندارد. مردک بعد از اینکه مردم را سرگردان کرد آخر سر هم گفت که یک آبدارچی بیش نبوده است در چهار سال اول نفهمیده بود در آخر ریاست جمهوری اش فهمید که آبدارچی بوده است. تا زمانی که آقای کروبی رییش مجلس بود حکومت خوب بود زمانی که آقای موسوی نخست وزیر بود حکومت خوب بود در زمان نخست وزیری ایشان سال ٦٧ بیش از ٤٠٠٠ نفر را کشتند میدان خاوران شاهد پایدار است. تازه آقای موسوی میخواهند به زمان نورانی امامشان برگردند. لطفن از آقای موسوی بپرسید که دوران نورانی امامشان را برای ما کمی توضیح بدهند که ما بفهمیم. از آخوند و از مسلمان غیر از دروغ و ریا چیزی نمی بینید. لغنت به همه شان. تف به روی همه شان که مردم را همین موسوی و کروبی و خاتمی و امثال ایشان به این روز انداخته اند.

  ReplyDelete
 4. بابک جان
  با سپاس او توجه شما به مطلب من باید عرض کنم ما همیشه گرفتار افراط و تفریط بوده ایم
  یا از این ور بام افتاده ایم یا از آنور بام
  پاینده باشید

  ReplyDelete