Friday, January 14, 2011

دیکتاتور تونس هم صدای مردم را شنید . خامنه ای هم خواهد شنید ، اما مطمئنم دیر خواهد بود

در خبرها از قول زین العابدین بن علی رئیس جمهور مادام العمر تونس ( شما بخوانید دیکتاتور تونس ) اعلام کرده است که صدای مردم را شنیده است و دست به اصلاحاتی خواهد زد . از جمله این اصلاحات اینکه ایشان دستور داده است که قیمت یک سری از کالاهای اساسی ارزان شود . صرف نظر از اینکه این دستور در عالم اقتصاد چقدر مسخره و احمقانه است و راه به جایی نخواهد برد اما نکتها ای در آن نهفته است : دیکتاتوران همیشه دیر می شنوند و دیر می فهمند و وقتی هم می فهمند ، اشتباه می کنند و با این اشتباهاتشان بر عمق فاجعه می افزایند . در کشوری که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دستور مقامات سیاسی بالا و پایین شود نشان از دو چیز دارد : یا قیمت ها با دستور مقامات بالا رفته بود که اینک پایین می آید یا قیمتها بصورت طبیعی و بر اساس مناسبات اقتصادی و قیمت های جهانی بالا رفته اند . در حالت اول نشان دهنده دزد بودن مقامات است و نهایتاً به نفعشان نخواهد بود و مردم حسابشان را با آنان تسویه خواهند کرد ، و در حالت دوم دوباره قیمتها بالا خواهد رفت و روز از نو و روزی از نو ! این سرنوشت همه دیکتاتوران است که زبان خوش هرگز سرشان نمی شود و کار را به خشونت و خونریزی میکشانند . امیدوارم این وقایع درس عبرتی باشند برای دیکتاتوران دیگر در کشورهای دیگر که فکر می کنند تا عمر دارند باید مالک جان و مال و ناموس مردم باشند و هرگز حاضر به کناره گیری نیستند . همه این جماعت روزی با پس گردنی و اردنگی کنار خواهند رفت ! به امید آن روز

No comments:

Post a Comment