Wednesday, June 1, 2011

امروز در ایران ملاک همراهی با مردم ، اعلام برائت از خمینی ، خامنه ای و رژیم سفاک و جنایتکار جمهوری اسلامی است و لاغیر

با رژیم جنایتکاری طرف هستیم که تاریخ لنگه آن را هرگز به خود ندیده است ! میگیرندت ، به بند می کشندت ، مورد تجاوز و شکنجه قرار می دهندت ، می کشندت ، جنازه ات را هم می دزدند و مراسم تشییع جنازه ات را نیز مصادره می کنند و کسان و نزدیکانت را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و می کشند و الی آخر ! این همان رژیمی است که با وعده بازگرداندن انسانیت به مردم ایران بر سر کار آمد ! وعده ای که توسط یک جنایتکار دزد داده شد و هرگز هم مورد مؤاخذه قرار نگرفت که آخر کو آن انسانیتی که شما ادعایش را دارید ؟ انسانیت که با جنگ و تجاوز و شکنجه و اعدام و سرکوب و فقر و فساد و فحشا و فلاکت و بدبختی و دریوزگی و آوارگی حاصل نمی آید ! آری ، خمینی همان کسی بود که انسانیت ما ایرانیان را به غارت برد و هیچکس هم صدایش درنیامد و همگان مهر سکوت مرگ بر لب زدند . خامنه ای هم خلف راستین آن جنایتکار است که با تکیه بر مشتی جنایتکار مزدور عرصه زندگی را بیش از پیش بر مردم این آب و خاک تنگ کرده است . پس ، پرواضح است که جبهه و صف مردم از صف این نامردمان همیشه جدا بوده و هست و هر آنکس که با مردم است با اینان نمی تواند باشد . بنابراین پر بیراه نیست اگر بگوییم : امروز در ایران ملاک همراهی با مردم ، اعلام برائت از خمینی ، خامنه ای و رژیم سفاک و جنایتکار جمهوری اسلامی است و لاغیر !
زنده باد آزادی

1 comment:

  1. دوست عزیز با شعارتان کاملا موافقم
    ولی اینطور نبود که همه سکوت کرده باشند. وقتی خمینی دستور قتل عامهای ٦٠ و ٦٧ را داد و نزدیک ١٢٠ هزار مخالف را کشت، خائنین همراهی کردند و ترسوها هم سکوت کردند و امروز هم همینطور است.

    ReplyDelete