Friday, June 3, 2011

سوری ها هم توانستند سیصد نفر را زیر یک سقف جمع کنند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

رسانه ها : شورای مقومت ملی سوریه با حضور 300 نفر در ترکیه تشکیل جلسه داد و ...
شاید این خبر یا مشابه آن را دیده باشید . شورایی از مخالفین دولت بشار اسد با حضور 300 نفر در ترکیه تشکیل شد و پس از دو روز منجر به صدور یک بیانیه شد . کاری به محتویات بیانیه ندارم اما آنچه به نظرم بسیار جالب آمد این بود که سوری ها هم توانستند 300 نفر را در زیر یک سقف گرد هم بیاورند و یک مجموعه متحد تشکیل دهند ، کاری که ما سالهاست در پی آنیم و هنوز هم نتوانسته ایم 30 نفر را با هم در یک جا جمع کنیم .
آری دوستان ، یکی از بزرگترین مشکلات امروز ما ایرانیان دقیقاً همین است : نبود اتحاد و ضعف کار تشکیلاتی و مشارکت پذیری !
سی و دو سال است داریم با جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم و همواره با تضعیف یکدیگر به تقویت پایه های رژیم پرداخته ایم . کسی ، کسی را قبول ندارد ! همه خود را حق مطلق می دانند و قص علیهذا ...
به هر حال امیدوارم روزی فرا رسد که با کنار گذاشتن توهمات تاریخی و کم کردن از میزان نخوت و غرور کاذبی که داریم چشممان را به روی واقعیت گشوده و دیگران را هم ببینیم و بشنویم و فراموش نکنیم که دشمن جباری چون جمهوری اسلامی تنها با اتحاد ما از بین می رود .
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment