Sunday, January 10, 2010

آقای مهاجرانی عزیز ، شما حرف خودتان را زدید ، مردم هم حرف خودشان را خواهند زد : وعده دیدار ما سر صندوق های رأی

جناب آقای مهاجرانی
برای شما بعنوان یک مرد اهل اندیشه ، همیشه احترم قائل بوده ام .
اینکه شما - چه تنها و چه در جمع سایرین - نظرتان را بصراحت اعلام می کنید را هم پدیده و امر مبارکی می دانم .
در خصوص دین باور بودن مردم ایران هم با شما - حداقل در میان مدت و صرفاٌ بدلیل عدم وجود فضای آزاد غیر دینی در ایران - موافقم .
فقط می خواستم یک نکته ظریف را به شما یاد آوری کنم : اینکه صرف دین باور بودن مردم ایران دلیل انتخاب مجدد یک حکومت دینی و مبتنی بر معیارهای ایئولوژیک شما ( آنهم از نوع شیعه اثنی عشری ) نیست و نمیتواند باشد .
بگذارید و بگذاریم مردم ایران راحت نفس بکشند و خود راه را از چاه تشخیص دهند .
از شما هم خواهش می کنم یک کشور اسلامی متمدن و پیشرفته با مردمانی سعادتمند به من نشان دهید .
در خاتمه به شما عرض می کنم که :
آقای مهاجرانی عزیز ، شما حرف خودتان را زدید ، مردم هم حرف خودشان را خواهند زد : وعده دیدار ما سر صندوق های رأی !
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment