Sunday, January 3, 2010

آ سید حسن کجا ؟ باش با هم بریم ! بمون و ببین بابا بزرگت چی بسر این مملکت آورده

در خبرها شنیدم که ظاهراٌ آقای سید حسن خمینی قصد دارد باتفاق خانواده و اهل بیت فرار را بر قرار ترجیح داده و به عتبات عالیات و نجف مهاجرت ( شما بخوانید فرار ) کنند .
در این میان دو نکته را با اهمیت یافتم که قصد دارم به آنها بپردازم :
نکته اول اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است و با گذشت 31 سال از آن بازگشت باشکوه در روز 12 بهمن 57 شاهد چنین فرار خفت باری هستیم که صرفاٌ حاکی از ترس و وحشت چنین افرادی است بعلاوه اینکه ثابت می کند کسانی چون ایشان هرگز خود را در زمره افراد این مملکت و از نوع مردم نمی دانند
و نکته دوم اینکه به ایشان یادآوری میکنم که این فرار تنها کاری که میکند این است که خاندان ایشان را بیش از هر زمان دیگر بدنام و منفور این مردم خواهد کرد و تمامی ریشه های آنان در این کشور را خواهد خشکاند چرا که نزدیک به پنجاه سال از سال 42 گذشته و بقول معروف " آن ممه را لولو برده " و این مردم ، دیگر آن کسانی نیستند که بعد از پانزده سال ایشان را با سلام و صلوات برگردانند .
بنابراین فرار خاندان خمینی به عراق را میتوان پایان آخرین فصل از کتابی دانست که صدها سال بر پایه تحقیر و استحمار مردم این آب و خاک به رشته تحریر درآمده است ... بالاخره پرونده نام خمینی باید یک روزی بسته میشد و با فرار نوادگان او از ایران : هر چه زودتر ، بهتر !
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment