Friday, September 18, 2009

قرار بعدی : روز بازی بزرگ در استادیوم آزادی

بازی امروز استقلال و استیل آذین نشون داد که جنبش سبز در زمین سبز استادیوم بهتر از هر جای دیگه میتونه رژیم رو آچمز کنه و وادار به دلقک بازی کنه
میشه همه بازی ها رو تبدیل به بازی بزرگ کرد
هر هفته یکصدهزار نفر در استادیوم آزادی چه هراسی در دل کودتاچی ها می اندازه
آبی + قرمز = سبز

No comments:

Post a Comment