Saturday, September 12, 2009

یک پرسش اساسی : ارتش اطلاع رسانی بالاترین چند سرباز دارد ؟

من واقعاٌ میخوام بدونم که ما بالاترینی ها جند نفریم ؟
فکر می کنم برای همه شما هم مهم باشه که بدونبد اینهمه تلاشی که میکنید و وقتی که میگذارید چقدر می ارزه ؟
مثلاٌ بعنوان مثال همین چند خطی که من دارم مینویسم چند نفر خواننده داره ؟
نکنه واقعاٌ ما همه اش رو هم 300 یا 400 نفر بیشتر نباشیم
یا شاید هم دهها و یا صدها هزار نفر ؟
این خیلی مهمه که بدونیم با چند نفر طرفیم
راهی به نظرتون میرسه که بشه فهمید ؟
بهر حال ... از همه این حرفا گذشته .......... پاینده ایران

No comments:

Post a Comment