Friday, August 21, 2009

شهرام همایون ( کانال یک ) چه میگوید ؟

آقای شهرام همایون ، مدیر محترم کانال یک و رهبر ( بخوانید خود خوانده ) جنبش ملی ( مالی ) ما هستیم اخیراٌ در پاسخ یکی از کسانی که خود را طرفدار سرسخت ایشان معرفی کرد و با "خبرنگار " خطاب کردن ایشان مرتکب گناهی نابخشودنی شد ، اعلام کرد که ایشان دیگر خبرنگار نیست بلکه روزنامه نگار ، مفسر و تحلیلگر است . در اینجا این پرسش به ذهن میرسد که این آقای روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد در تمام طول این سالها چه فعالیتی در راستای روزنامه نگاری داشته و چند مقاله تحلیلی ( حتا مثلاٌ در مورد صادرات کشمش ایران به بورکینافاسو ) نوشته است و بانی کدام نظریه سیاسی بوده است ؟ این شخصیت بزرگوار را چند نفر میشناسند ؟ کدام روش اجرایی نوین و انقلابی از محصولات ایشان است ؟ آیا ایشان فرستادن بچه های مردم را دم توپ جمهوری اسلامی ، فقط برای برافراشتن 118 پرچم شیروخورشید نشان ، از افتخارات خود میداند ؟ آیا چنانچه یک کدام از این جوانان در دام جمهوری اسلامی گرفتار می آمد ( شاید هم آمده باشد ، البته امیدوارم اینگونه نباشد ) و مواجه با رفتاری نظیر آنچه امروزه میبینیم و میشنویم می شدند ایشان مسئولیت تمام و کمال آن را بعهده میگرفتند ؟ ایا ایشان حق دارند دم از نمایندگی مردم بزنند ؟ آیا ایشان که توانایی برگزاری حتا یک تظاهرات یا گرد هم آیی انحصاری چند ده نفره را هم ندارد حق دارد با آویزان شدن به برنامه ها و اعتراضات برنامه ریزی شده مردمی در صدد بر هم زدن این حرکتها ( آنهم به نام پرچم شیر و خورشید نشان و اسفا که جفایی به این پرچم میکنند ) برآید ؟ آیا ایشان که قرار بود کانال یک را تنها با حمایت مالی 30 دلاری 1000 خانواده و نه بیشتر، آنهم بشرط پخش بر روی هاتبرد نگه دارد ، چگونه است که اکنون با مبالغ بالای 200000 دلار در ماه ( به اعتراف خودشان ) نمیتواند این تنها بلندگوی آزادی را سر پا نگه دارد !!!؟ چرا دیگر ایشان اقدام به فرستادن مردم به دم نانوایی ها و تکرار شعار " ما هستیم " نمیکند ؟ چرا ایشان پاسخ قاطعی به قلم خودشان در یک سایت معتبر به آقای اکبر گنجی نمیدهند ؟ جلوی دوربین نشستن و یکه به قاضی رفتن و راضی برگشتن و دلقک بازی درآوردن و مردم را به هزار و یک خدعه و نیرنگ "سرکیسه" کردن و در نهایت گفتن این عبارت که : " آفای اکبر گنجی خیلی نامردی " !!!! در شأن یک روزنامه نگار دست هزارم هم میتواند باشد ؟ ایشان که دیگر جای خود دارند ! مردم پاک ، صادق و میهن پرست را هر روز بعناوین مختلف دوشیدن جای افتخار است ؟ جالب توجه است که جناب ایشان بعد از این همه سال هنوز فرق ایمیل آدرس و وبسایت را هنوز تشخیص نمیدهند ! در این باره باز هم خواهم نوشت . در نهایت فضاوت را به شما میسپارم . برنامه های ایشان را حتمن ببینید و سپس نظر خود را اعلام فرمایید

No comments:

Post a Comment