Saturday, August 29, 2009

رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی را با همه گردن کلفتی اش به زیر خواهیم کشید

یک نکته زیبا و خواندنی
جمهوری اسلامی و دولت کودتایی اش در سراشیب سقوط است ... نشانه بارز آن هم این است که دارد به مرور ، یک به یک سنگرهایش را از دست میدهد و به مردم میبازد ... در حقیقت تمام نقاط قوت این رژیم دیکتاتوری تبدیل به نقطه ضعف شده و بر ضد خود رژیم عمل میکنند . دیگر از تبلیغات زودرس برای راهپیمایی روز قدس اثری نیست . دیگر از آن قدرت نمایی ها خبری نیست . بزودی شاهد این واقعیت خواهیم بود که رژیم تمام ابزارهای قدرت نمایی خود از جمله نماز جمعه و راهپیمایی های دولتی را تعطیل خواهد کرد . به احتمال زیاد در گام بعدی نیز در پی بهانه ای برای تعطیلی عزاداری تاسوعا و عاشورا خواهد بود . همه این ذلت ها یعنی ذره ای از قدرت مردم ایران . تازه اینان کجای کارند ؟ بزودی وادارخواهند شد که حتا نفس کشیدن شان را هم تعطیل کنند . جمهوری اسلامی در مسیر افتادن به زباله دان تاریخ است . بفکر فردای ایران آزاد باید بود . انقلاب یکصد و سه ساله مشروطیت مردم ایران در زیباترین شکل خود دارد به نتیجه میرسد ... اندکی صبر ... سحر نزدیک است . بوی آزادی به مشام می رسد

زنده باد آزادی
زنده باد مردم آزادیخواه ایران
پاینده باد ایران
برقرار باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری همه ایرانیان
یاد همه شهیدان و جانباختگان بخیر و جایشان خالی
درود فراوان به شرف همه مبارزان راه آزادی که در زندان های دیکتاتور مورد رأفت اسلامی واقع گردیدند . تاج سر ما هستند

No comments:

Post a Comment