Saturday, March 12, 2011

درخواست از آقای مجتبی واحدی برای تأیید روزانه برنامه ها و اخبار مربوط به جنبش

در پی بروز شایعاتی مبنی بر اخلال احتمالی دشمن در سایت کلمه و انتشار خبر آزادی مهندس موسوی و خانم رهنورد و تکذیب متعاقب آن ( تشکیک بجای آقای دکتر نوریزاده در برنامه تفسیر خبر جمعه گذشته ) ، به نظر می رسد که جنبش نیاز دارد بصورت روزانه از صحت وسقم اخبار و برنامه های خود مطمئن گردد . این امر با توجه به اینکه هر روز شاهد بروز اخلال در وبسایت های خبر رسانی آزاد و بویژه وبسایت های وابسته به جنبش هستیم ، بیش از پیش لازم احساس می شود . از آنجایی که آقای اردشیر امیر ارجمند را نمی شناسم و از سوابق ایشان نیز چندان اطلاعی ندارم ، از آقای مجتبی واحدی مشاور محترم جناب کروبی که کارنامه عملی روشنی در همراهی جنبش دارند و ضمناً مورد اعتماد بخش زیادی از اعضای جنبش هستند خواهش می کنم که برنامه هایی روزانه ( مشابه برنامه های آقای دکتر سازگارا ) ترتیب بدهند تا سایر اعضا بتوانند اخبار و برنامه ها را بصورت تأیید شده از زبان ایشان بشنوند و تکلیف شان روشن شود .
در این مقطع که رژیم تمام هم و عم خود را معطوف به انحراف جنبش کرده و با دادن سیگنال های خطا سعی در ایجاد شک و شبهه در میان اعضای آن دارد باید به هر روش ممکن بتوانیم اعمال مخرب رژیم و عوامل آن را خنثی کرده و بر یکپارچگی بدنه جنبش افزوده و از بروز شک در میان اعضا جلوگیری کنیم .
امیدوارم این درخواست به اطلاع جناب واحدی رسانده و ایشان هر چه زودتر راهکاری عملی برای این معضل پیدا کنند . لازم به ذکر است که پیشنهاد بنده تنها از جهت سادگی و سرعت میتواند مد نظر قرار گیرد وگر نه هیچ اصراری بر آن نیست .
با امید به پیروزی هر چه زودتر جنبش آزادیخواهی ایرانیان - جنبش سبز

No comments:

Post a Comment