Friday, December 10, 2010

میر حسین جان ! من حسین و زینب را نه دیده ام و نه حس کرده ام ، می خواهم الگوی من کسی مانند تو باشد

جناب آقای مهندس موسوی گرامی ، میر حسین عزیز
من یک ایرانی ام ، به ایرانی بودن خودم هم افتخار می کنم ! می خواهم الگوی حرکت و منش سیاسی ام هم ایرانی باشد . گناه که نیست ؟ من هر اعتقاد مذهبی که دارم برای خودم محفوظ ! اعتقاد شما هم همینطور . چرا ما باید هنوز هم از افسانه ها و اسطوره های مذهبی الگو بگیریم ؟ چرا نباید یک الگوی ایرانی داشته باشیم ؟ چرا نباید الگوی جوانمردی و شجاعت و پایمردی جوان ایرانی ، خود شما باشید ؟ شمایی که هم قابل رؤیت هستید ، هم حس می شوید ، هم واقعیت عینی غیر قابل انکار دارید . من به سهم خودم دیگر از این افسانه سرایی ها خسته شده ام . هر آن چه امروز به سرمان می اید ، بیش از همه از جانب کسانی است که بزرگترین داعیه داران این شخصیت ها هستند . اما نتیجه چی ؟ نمی خواهم به اعتقاد کسی اسائه ادب کنم اما می توانم حداقل با شما درد دلی بکنم . وقتی شما به دیگران توصیه می کنید که بمانند و کار زینبی بکنند تکلیف کسانی را که نه به اسلام ، نه به شیعه ، نه به زینب و نه به حسین اعتقاد دارند ولی با شدت و حدت هر چه تمامتر ایرانی هستند و به ایرانی بودن خود می بالند روشن نمی کنید . چرا با این تعابیر که برای بسیاری خوشایند و دلنشین نیست ، دایره طرفداران و دوستان خودتان را کوچک می کنید ؟ بخدا خسته شدیم از این آویزانی به فرهنگ و زبان عربی ! اعرابی که امروزه می بینید و میبینیم که حاضر نیستند سر به تنمان باشد . خلط مبحث نشود اما باید بگویم ما امروز بیش از هر زمان دیگر باید بر ایرانی بودن و هویت ایرانی خود پای فشاریم . رمز پیروزی ما در چسپیدن به هویت ملی مان است و بس . پاینده باشید

No comments:

Post a Comment