Monday, December 6, 2010

مأموریت خداوند برای چندمین سال پیاپی با پیشنهاد شورای نگهبان و تأیید مقام معظم رهبری تمدید شد

در پی آخرین اظهارات جنتی در خصوص هم ارز بودن عبادت خداوند و اعتقاد به ولایت فقیه ( آنهم نه هر فقیه دست و رو نشسته ای ، بلکه سرور کائنات و فخر خلقت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ) و نیز با عنایت به سابقه طولانی آیت الله جنتی در امور خلقت از زمان انقراض دایناسورها ! بالاخره دست آقایان رو شد و معلوم شد که الآن چند سال است مأموریت خداوندی خداوند ، فقط با پیشنهاد شورای نگهبان و تأیید ولی فقیه است که دارد تمدید میشود . بدیهی است اگر خداوند بچه خوبی نباشد و زیادی بخواهد موی دماغ شود ، سال آینده از مقام خود عزل و مجبور به مکیدن مقادیر معتنابهی سماق خواهد شد . از ما گفتن بود

No comments:

Post a Comment