Friday, October 22, 2010

آب که سربالا بره یه آخوند شپشو به فرزندان پاک این مرز و بوم میگه میکروب

مگه لازمه که همه ضرب المثل ها از زمان قدیم بیان ؟ مگه ما نمیتونیم خودمون ضرب المثل درست کنیم ؟ از قدیم گفته بودن : آب که سربالا بره ، قورباغه ابوعطا می خونه ! حالا با اجازه تون یه بازنگری می کنیم و این ضرب المثل رو به روز می کنیم : آب که سربالا بره یه آخوند شپشو به فرزندان پاک این مرز و بوم میگه میکروب ! اینجوری بهتر و ملموستره . ممکنه ما هرگز سربالا رفتن اب رو نبینیم یه آواز ابوعطای قورباغه رو نشنویم ولی دست کم چیزهایی که با چشم خودمان می بینیم و با گوش خودمان میشنویم چرا تبدیل به ضرب المثل نکنیم تا برای آیندگان خودمون درس عبرت بشه ؟

1 comment:

  1. من کاری به خامنه ای ندارم ،ولی ایرانیها واقعا میکروب هستند.

    ReplyDelete