Friday, October 23, 2009

پیشنهادی در مورد برنامه آینده جنبش سبز : محاکمه و تبعید احمدی نژاد به اسرائیل

بنظر میرسد که با توجه به اطلاعاتی که اخیراٌ در مورد یهودی زاده بودن احمدی نژاد و افشای مذاکره مستقیم نماینده دولت جمهوری اسلامی با نماینده دولت اسرائیل در خصوص مسائل منطقه ای و هسته ای ایران ، درز کرده است و همچنین با توجه به تأکید چند باره ا.ن بر دروغ بودن هولوکاست و حذف اسرائیل از روی نقشه جهان ، می توان نتیجه گرفت که اصولاٌ پدیده ای تحت عنوان اسرائیل بسیار مورد علاقه احمدی نژاد است
باین دلیل پیشنهاد میگردد که این بدبخت بیچاره مفلوک ( پرزیدنت احمدی نژاد !! ) را پس از انجام محاکمه ، به اسرائیل تبعید کنند تا آنها تکلیفش را روشن کنند و ما یه خورده بخندیم و ضمناٌ درس عبرتی باشه برای همه

پاینده ایران

No comments:

Post a Comment