Saturday, May 7, 2011

با افزایش بهای سکه ، پرداخت دیه بمراتب از پرداخت مهریه آسان تر شده است

طنزی تلخ اما بسیار واقعی درباره یکی دیگر از تأثیرات مخرب فرهنگی پدیده شوم جمهوری اسلامی

No comments:

Post a Comment