Tuesday, November 10, 2009

به نظر شما اگر در زمان قاجار زندگي ميکرديم لقب احمدي نژاد چي چي الدوله بود؟

کريه منظر الدوله/ سارق الدوله/ توهم الدوله/ غاصب الدوله/ قاتل الرعايا/ امير الکاذبين/ مشنگ الرؤسا/ ابله الدوله/ انتر الممالک/ متوهم الممالک/ وقيح الدوله/ مليجک الزمان/ وقيح الملوک/ چندش الممالک/ ضايع الکاپشن/ انکرالآمار/ آويزون الزمان/ نکبت الدوله/ تاپاله

No comments:

Post a Comment